Sushant Singh, Sara Ali Khan, Amrita Singh and Abhishek Kapoor at Olive Bar & Kitchen

Sushant Singh, Sara Ali Khan, Amrita Singh and Abhishek Kapoor at Olive Bar & Kitchen