Harshvardhan Kapoor and Sara Ali Khan at Kareena Kapoor’s Residence

Harshvardhan Kapoor and Sara Ali Khan at Kareena Kapoor's Residence